Belediye Sitesi
 • BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM
 • .
 • #evdekalgüçlükonak
 • #evdekalgüçlükonak
 • #evdekalgüçlükonak
 • #evdekalgüçlükonak
 • Hizmet için varız.
 • Güçlükonak Belediyesi
 • Hoşgeldiniz...
 • Haber Başlık : Rahmet ve Minnet ile Yadediyoruz.
 • Haber Konu : Rahmet ve Minnet ile Yadediyoruz.
 • Haber Tarih : 28.12.2019
 • Yazar : Admin
Haber Hakkında
Rahmet ve Minnet ile Yadediyoruz.
İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936da hayata gözlerini yumdu. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921de TBMM’de kabul edilmişti. Ünlü şairin Türk Edebiyatında ve Milli Mücadele yıllarında oynadığı rol ile tarihte önemli bir yeri ve önemi vardır.
Milli Şairimizin Hayatı
20 Aralık 1873te İstanbulda Fatihin Sarıgüzel semtinin Nasuh Mahallesinde doğdu.Babası Fatih Medresesi Müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi, Annesi Emine Cemile Hanımdır. Mehmet Tahir Efendi, ona ebced hesabıyla doğduğu yıl olan 1290a karşılık gelen Rağıf ismini vermişse de çevresi tarafından Akif olarak çağrıldı. Akif dışında bir de Nuriye adında bir kızları bulunuyordu.
1878 yılında, Akif 4 yaşındayken Fatihde Emir Buhari Mahalle Mektebine başladı. Burada iki yıl eğitim gördükten sonra Fatih İbtidaisine geçti. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı. Mehmet Akif, 1882 yılında ilköğretimini tamamlayarak Fatih Merkez Rüştiyesine başladı. Ayrıca Fatih Camiinde Esad Dedenin İran Edebiyatı derslerine katılıyordu. Lise eğitiminde Mülkiyenin İdadi bölümünde başladıktan sonra yüksek kısmına geçti. Kısa bir süre sonra evlerinin yanması ve babasının vefatı sebebiyle okula devam edemeyip sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebine geçti. Şiirle ilgisi bu dönemde başlayan Mehmet Akif, ilk şiirlerini bu dönemde yazmaya başladı.

BİRİNCİLİKLE MEZUN OLDU
22 Aralık 1893 tarihinde birincilik ile mezun olmasından sonra Orman ve Maadin ve Ziraat Nezare Baytar Müfettiş Muavini olarak tayin edildi. 1895 yılında ilk eseri olan 7 beyitlik gazeli Kurana Hitab, Servet-i Fünun Gazetesinde yayınlandı. 4 yıl boyunca Rumeli, Anadolu ve Arabistanda görev yaptı. Bu seyahatler Mehmet Akifin düşünce hayatını çok etkiledi.
1 Eylül 1898de 25 yaşında İsmet Hanım ile evlendi. Aynı yıllarda Maarif Dergisinde ve Resimli Gazetede şiir yazıları ve Arapça, Farsça ve Fransızcadan yaptığı çevirileri yayınlandı. 1906 yılında Halkalı Ziraat Mektebine Kitabet-i Resmiye Muallimi ve 1907de Çiftlik Makinist Okuluna Türkçe öğretmeni olarak atandı. Ardından bir yıl sonra II. Meşrutiyetin ilan edildiği dönem İstanbulda Umur-i Baytariye Dairesi Müdür Muavinliğine getirildi. 1908-1910 yılları arasında Sırat-ı Müstakim dergisinde yazdığı dönem en ünlü şiirleri Küfe ve Seyfi Baba yayınlandı.

KURTULUŞ HAREKETİNE DESTEK VERDİ, GÖREVDEN ALINDI
Kısa bir süre sonra Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye Müderrisliğine tayin edilen Mehmet Akif, uzun süre bu kadroda kaldı. 1913te İttihat ve Terakki Cemiyetine girdi. I. Dünya Savaşı sırasında bu cemiyete bağlı bir örgüt olan Teşkilat-ı Mahsusa aracılığıyla Almanyadaki Müslüman tutsakların durumunu incelemek üzere Berline gönderildi. Ardından Arabistan ve Lübnana gitmiş ve burada batı-doğu ayrımına şahit oldu. İstanbula döndükten sonra Darül-Hikmet-i İslamiyenin Başkatipliğine atandı. Miili Mütareke döneminde kurtuluş hareketine destek verdi. Balıkesirde yaptığı konuşmadan dolayı İstanbuldaki görevinden alındı. Ankara Hükümetinin kurulmasından sonra Burdur Milletvekili olarak meclise girdi.

500 LİRAYI KABUL ETMEDİ, ORDUYA VERDİ
O sırada Maarif Vekili Hamdullah Suphinin desteği ile İstiklal Marşı için açılan yarışmaya giren Mehmet Akif Ersoy, 724 şiir arasından yarışmayı kazandı. 18 Mart 1921de kabul edilen şiir, 1924 yılında Osman Zeki Üngör tarafından bestelenerek Türkiye Cumhuriyeti Milli Marşı olarak ilan edildi. Mehmet Akif Ersoy yarışmadan kazandığı 500 lirayı kabul etmeyerek Türk Ordusuna armağan etti.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NE DEFNEDİLDİ
27 Aralık 1936da İstanbulda vefat etti. Kabri Edirnekapı Şehitliğinde bulunmaktadır.
FotoğrafFotoğrafFotoğrafFotoğraf
Hızlı Menü